Przejdź do treści

Ultrapłaskie cylindry z pierścieniem oporowym, seria CULP Enerpac

Cylindry serii CULP Enerpac to ultrapłaskie cylindry hydrauliczne wyposażone w pierścień oporowy. Charakteryzują się następującymi cechami:

  • Odporność na obciążenia boczne do 4% przy pełnym obciążeniu
  • Pierścień oporowy ograniczający maksymalny skok
  • Wyjątkowo niska wysokość minimalna
  • Cyjanowana powierzchnia dostosowana do trudnych warunków

Parametry techniczne

Cylindry CULP Enerpac dostępne są w zakresie udźwigu od 10 do 50 ton przy ciśnieniu roboczym 700 barów. Skok tłoka wynosi 6 mm. Wysokość minimalna cylindrów waha się od 27,5 mm dla modelu CULP10 do 44,5 mm dla CULP50

wymiary siłowników ultrapłaskie seria culp Enerpac

Modele

W skład serii CULP Enerpac wchodzą następujące modele:

  • CULP10 o udźwigu 10 ton (97 kN)
  • CULP20 o udźwigu 20 ton (198 kN)
  • CULP30 o udźwigu 30 ton (310 kN)
  • CULP50 o udźwigu 50 ton (550 kN)

Podłączenie hydrauliczne

Do podłączenia cylindrów CULP Enerpac do pompy należy użyć węża hydraulicznego HB7206 ze złączką AH630. Cylindry wyposażone są w złączkę AR630 z korkiem przeciwpyłowym.

Zastosowanie

Ultrapłaskie cylindry serii CULP Enerpac przeznaczone są do zastosowań wymagających dużego udźwigu w ograniczonej przestrzeni, począwszy od wysokości minimalnej 2,8 cm.

Wymagania montażowe

Cylindry CULP Enerpac wymagają stabilnego i płaskiego podłoża zapewniającego odpowiednie podparcie. Użycie ich na niestabilnym podłożu, jak piasek, błoto czy ziemia może spowodować uszkodzenie cylindra.